Novinky Pod vŕškami:
Budujeme verejný park

Aké je to bývať v náručí prírody? Prinášame vám exkluzívny rozhovor s Jánom Krajčovičom, generálnym riaditeľom spoločnosti Pod vŕškami, a.s, ktorá plní svoje ambiciózne sľuby o výstavbe verejného parku.

Lokalita Pod vŕškami je typická svojim kľudom a zelenou prírodou, ktorá ju obklopuje. Umocniť túto atmosféru ste sa navyše rozhodli výstavbou verejného parku. Čo vás k tomuto kroku motivovalo? 

Výstavbu parku sme mali v pláne už v samých počiatkoch realizácie nášho projektu Pod vŕškami. Ako ste spomenuli náš projekt je v tesnej blízkosti lesoparku a chceli sme túto zeleň mať aj súčasťou nášho projektu. Myšlienkou celého projektu je bezpečie a zeleň. Preto bytovými blokmi nie sú cesty a takmer všetko parkovanie je situované v podzemných garážach. Tým vznikol priestor medzi bytovými blokmi na chodníky a zeleň.  „Srdcom“ nášho projektu bude verejný park v sektore F (trojuholník tvorený ulicami Pri Vápenickom potoku, Zárubová a Na Krčoch), ktorý bude súčasťou výstavby bytových objektov v tomto sektore.

Časť tohto parku v tomto sektore je už zrealizovaná, kedy budete pokračovať?

Ako som spomínal pokračovanie budovania tohto parku je naviazané na ďalšiu výstavbu v tomto sektore. Žiaľ ešte sme v tomto sektore nepostavili ani jednu budovu. Príčin, prečo tomu tak je, je pritom viacero.

Môžete menovať niektoré z nich? 

Za hlavnú príčinu považujeme najmä kritickú situáciu, ktorú priniesol rok 2009. Toho roku sme dobudovali kompletnú infraštruktúru v celom projekte, t.j. inžinierske siete, cesty, chodníky, verejné osvetlenie… Zakrátko na to prišla úverová kríza, ktorá sa premietla aj do realitnej krízy. Náklady na vybudovanie celej infraštruktúry, vrátane dvoch kruhových objazdov, boli tak enormne vysoké, že mnohé z nich ešte dodnes nie sú splatené.

Napriek tejto náročnej situácii ste vybudovali prvú časť tohto parku s detským ihriskom… 

Ako som už uviedol, alfou a omegou je pre nás komfort a blaho našich klientov. Z dôvodu predĺženia realizácie celého projektu a faktu, že medzičasom do nášho projektu Pod Vŕškami nasťahovalo veľa rodín, či už do rodinných domov, ale i do bytových domov, pristúpila naša spoločnosť Pod vŕškami, a.s. k realizácii prvej fázy parku. V rámci nej sme umiestnili detské ihrisko. Nesmierne nás teší, že naše ihrisko sa teší veľkej obľube nielen obyvateľov projektu Pod vŕškami, ale i „pôvodným“ obyvateľom Záhorskej Bystrice či obyvateľom z iných projektov.

Naša spoločnosť nevníma tento park ako povinnosť alebo nejaké bremeno, ale naopak ako výzvu a veľký benefit, ktorý chce dať súčasným  či budúcim obyvateľom zóny Pod vŕškami, ale i celej Záhorskej Bystrici. Zvolili sme preto developerský neštandardný postup a aj napriek absencii výstavby bytových objektov v sektore F sme sa rozhodli začať s výstavbou parku a poskytnúť tak jeho návštevníkom dokonalý komfort a relax, po akom túžia. Rozhodli sme sa dokonca rozšíriť park až o 40%, a to z pôvodnej plánovanej rozlohy 7500 m2 na priestranných 10 500 m2.

Prvá fáza je teda úspešne za vami. Toto označenie nám však indikuje, že fáz bude viac. Viete nám o vašich plánoch prezradiť viac? 

Ďalšie fázy projektu budú pribúdať s ďalšou výstavbou. Dané územie, v ktorom sa nachádza verejný park (sektor F), sa momentálne spracováva a pripravuje sa dokumentácia na územné rozhodnutie. Riešime celé územie, čiže trojuholník tvorený ulicami Pri Vápenickom potoku, Zárubová a Na Krčoch, ktorého súčasťou je tento verený park. Umiestnenie tohto verejného parku vychádza aj zo schváleného  Územného plánu zóny (UPZ) Kŕče z roku 2006 a ako som spomenul, my ideme nad rámec UPZ a chceme tento park zväčšiť. Celý tento „trojuholník“ je rozdelený do 6 fáz výstavby bytových domov a s každou fázou príde k rozšíreniu parku, až na konečnú rozlohu 10.500m2. 

Viete nám prezradiť viac aj o termínoch ukončenia výstavby? 

To, kedy sa začne stavať, závisí od úradov, kedy nám dajú povolenia. Náš plán je do 6 rokov od získania povolení ukončiť celú zónu. Možno sa vám to zdá celé zdĺhavé, ale ani nás to neteší. Toto zdržanie aj nás stojí nemalé náklady spojené s údržbou celého projektu. Naša spoločnosť totiž zabezpečuje prevádzku osvetlenia v celom projekte, údržbu ciest, kosenie a taktiež sa staráme aj o verejný park s detským ihriskom. Preto je aj v našom záujme všetko čo najskôr dokončiť a odovzdať budúcim správcom, či už hlavnému mestu Bratislava alebo mestskej časti Záhorská Bystrica.  

Obyvatelia lokality Pod vŕškami sa teda skutočne majú na čo tešiť. Park podľa vami zmieňovanej rozlohy bude vskutku priestranný. Máte k dispozícii konkrétne vizualizácie, ktoré by obyvateľom a návštevníkom priblížili jeho “tvár”? 

Ako som spomínal, projektová dokumentácia sa len pripravuje, čiže ešte nemáme podrobnosti, ako presne bude daný park vyzerať. Avšak viem prezradiť, že súčasťou parku bude aj malý amfiteáter. Celý park má byť koncipovaný tak, aby si v ňom každá generácia našla svoje miesto. 

Plány s verejným parkom znejú naozaj veľkolepo, aj keď sú zahalené jemným rúškom tajomstva. Necháme sa teda prekvapiť 🙂  Je ešte niečo, čo by ste chceli odkázať budúcim obyvateľom tejto čarovnej lokality?  

Verím, že touto informáciou skutočne poteším všetkých majiteľov bytov Pod vŕškami, ako aj ich blízkych susedov či návštevníkov Záhorskej Bystrice: Okrem spomínaného verejného parku v sektore F tu totiž vznikne ešte jeden menší  verejný park, a to už budúci rok. Nachádzať sa bude medzi už postavenými Pod vŕškami (blok A), Pod vŕškami (blok B5, B6) a rozostavanými budovami projektov Kolisky, Karpatium a Tillia. Tento verejný park vyrastie pod záštitou spoločnosti Carpathia Residence a bude sa rozliehať na ploche približne 1 500 m2. Dokonalé vyžitie rodín s deťmi, ale i po relaxe túžiacich ľudí všetkých vekových kategórií, je preto zaručené 😉