Prečo bývať v
Záhorskej Bystrici

Kompletná moderná infraštruktúra

Kompletná moderná infraštruktúra

Dostatok parkovacích miest pre všetkých

Dostatok parkovacích miest pre všetkých

Napojenie na cyklotrasy

Napojenie na cyklotrasy

Prepojenie mesta a prírody

Prepojenie mesta a prírody

Bezpečný komunitný život

Bezpečný komunitný život

Vysoký štandard bývania

Vysoký štandard bývania